Danellandia
Pax Fides
Danellandia

Menselijke waarden als leidraad

PAX FIDES werd opgericht na uitgebreid onderzoek bij mensen van alle rassen, culturen en godsdiensten in de hele wereld. Er groeide een groep van vrienden uit, die zich inzetten voor de vrede.

PAX FIDES is Latijn voor vrede over geloof en vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, je medemens en - als je gelovig bent - in God.

Een wereld waar het vertrouwen zoek is, is maar een trieste en eenzame wereld. Vele problemen zijn te wijten aan een gebrek aan vertrouwen.

PAX FIDES wil vrede in al haar vormen. Het maakt geen onderscheid volgens ras, cultuur of godsdienst. Het is echt door en door universeel.

PAX FIDES richtte een forum op, dat parallel loopt met het forum PAX HUMANITAS, Latijn voor vrede voor de Mensheid.

In beide forums staan menselijke waarden centraal. Onder "principes" vind je die waarden.

PAX FIDES streeft naar vrede onder de godsdiensten. Hoofddoel is dat alle religieuze leiders het Vredescharter of PAX FIDES VOW ondertekenen, waarin ze elke vorm van geweld veroordelen.

PAX FIDES DAG
Op 7.7.7 of op zaterdag 7 juli, 2007 organiseerde PAX FIDES en PAX HUMANITAS de PAX FIDES DAG. Het werd een dag van de vrede tegen het geweld. En ook een dag van de vriendschap, want vriendschap is een teken van vrede.

Pedro en partners