Abuse

Abuse

The lack of respect for other people is the main reason behind abuse. The abuser generally has a low HVE or human values equivalent. Often as a result of his education and upbringing, as well as of character traits.
Abusers

Abusers

Abuse is violence and any violence makes life miserable, also the life of those committing it. It consumes energy that could otherwise be spent on making life more agreeable and productive.
Achterpoorten

Achterpoorten

Waarom kunnen internationaal niet alle belastingparadijzen worden verboden en andere fiscale achterpoorten worden toegedaan, zodat de belastingen eerlijker worden en de hardwerkende meerderheid niet langer moet opdraaien voor de oneerlijkheid van een kleine klasse?
Ahmed in Irak

Ahmed in Irak

Ahmed groeide op in een land in oorlog. Een oorlog die nooit lijkt te eindigen.  Hij vraagt zich af waarom er oorlog is. Is het om religieuze, politieke of economische redenen? Hij wil graag leven in een land waar religie synoniem is met vrede, politiek met menselijkheid en economie met solidariteit.
Aim and purpose

Aim and purpose

The symbol of Mahaivi or the symbol of Life. It is full of love, peace and humanity in harmony with Nature. Just imagine all the people in the world having a life like that.
Ali in Irak

Ali in Irak

Ali wil graag op straat spelen zoals de meeste kinderen in andere landen. Hij vraagt zich af waarom de oorlog altijd maar doorgaat.  Is het vanwege religie? Is het omdat mensen niet begrijpen wat God is. Waarom toch?
Allemaal mensen

Allemaal mensen

We zijn allemaal mensen en een deel van de Mensheid. Waarom bundelen politieke partijen hun krachten niet om ervoor te zorgen dat alle mensen eerlijk worden behandeld? Waarom laten ze fiscale concurrentie toe tussen de landen? Waarom zijn er nog fiscale paradijzen en andere manieren die het ontduiken van belastingen en dus onrecht stimuleren? Veel mensen zijn de politiek beu, omdat ze zich verwaarloosd en misbruikt voelen. Er is dringend nood aan eerlijkheid en transparantie!
Allemaal samen

Allemaal samen

Met wederzijds respect en gezamenlijke inspanningen zullen we het coronavirus verslaan. En andere rampen te boven komen. Dank u wel!
Beloved world

Beloved world

All over the world people are fighting and killing each other for political, economic and religious reasons. Why destroy lives? Why destroy Nature? Why destroy oneself? To defend an imperfect system? To gain more power or money? Or to gain more happiness?
Beste kuur

Beste kuur

De beste manier om mensen gezonder te maken: de Natuur gezonder maken. De Natuur is ons. Wij zijn de Natuur.
Better world

Better world

We can all feel better in a better world.  We are planning to make it better with your help. We owe it to all the children in this world! And do believe us. You can make a difference and make the world better for you too. We are partners and friends of Peace.
Beurs

Beurs

In een wereld van eerlijkheid dansen mensen niet, als ze rijk worden door anderen uit te buiten. Daar zijn dansgelegenheden zoals de Beurs niet succesvol of populair. Winst maken is normaal, maar dan niet door anderen uit te buiten, te misleiden, te bedriegen of erger.