Schonere wereld

De obsessie met geld en financiën heeft deze wereld tot een zootje gemaakt, waar steeds meer mensen onder te lijden hebben.

Menselijke waarden zijn het instrument bij uitstek om dat zootje op te schonen.

Overladen met problemen

De wereld is vandaag de dag overladen met problemen op vrijwel alle vlakken: politiek, economie, maatschappij, religie…

De voornaamste drijfveer van de moderne maatschappij is het geld. Het is tegelijk ook de voornaamste oorzaak van alle problemen.

Geobsedeerd door geld

Bijna alles wat we doen en zelfs wij zelf als mensen worden naar waarde geschat op basis van geld. Maar al te vaak worden geweld en misdaad gepleegd louter om het geld.

Waarom zijn de mensen zo geobsedeerd door het geld? Omdat de moderne maatschappij (de politiek, de economie, het onderwijs, de media…) hen verkeerdelijk heeft bijgebracht dat alles om geld draait.

Bovendien gebeuren een heleboel zaken helemaal niet omdat er geen of onvoldoende geld is of omdat er geen geld mee te verdienen valt. Zoals bij het helpen van mensen in nood hier en in armere landen.

Kan het echt niet anders?

De tegenpool van geld is menselijkheid of vrede of het respect voor menselijke waarden.

Maar al te vaak worden menselijke waarden vergeten of niet of weinig gerespecteerd.

Mensen worden vaak slecht behandeld en de Natuur ook. Gewoon omdat er niet direct – genoeg – financiële opbrengsten aan verbonden zijn.

De moderne maatschappij heeft een verkeerd beeld van wat waarde is. Arme mensen kunnen echter een grotere waarde hebben dan rijke mensen. Niet in termen van het geld dat ze bezitten, maar in termen van het “menselijkheidsequivalent” dat ze vertegenwoordigen.

Hoe meer ze de menselijke waarden respecteren, hoe hoger die waarde of hun ME is.

Een beschaving kan maar als beschaafd worden beschouwd, als ze de menselijke waarden respecteert…

Beschaving

Economische groei mag geen obsessie zijn. Daartegenover dient de groei van de menselijkheid de maatstaf bij uitstek te worden.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia