Brieven uit het buitenland

Brieven van kinderen uit verschillende landen van de wereld.

Door deze brieven kunnen we leren hoe het is om te leven en op te groeien in een land in oorlog of in een land dat arm is. Over wat ze voelen en wat ze wensen voor de toekomst.

De brieven zijn gebaseerd op ware verhalen. De personages zijn fictief.

Ahmed in Irak

Ahmed in Irak

Ahmed groeide op in een land in oorlog. Een oorlog die nooit lijkt te eindigen.  Hij vraagt zich af waarom er oorlog is. Is het om religieuze, politieke of economische redenen? Hij wil graag leven in een land waar religie synoniem is met vrede, politiek met menselijkheid en economie met solidariteit.
Ali in Irak

Ali in Irak

Ali wil graag op straat spelen zoals de meeste kinderen in andere landen. Hij vraagt zich af waarom de oorlog altijd maar doorgaat.  Is het vanwege religie? Is het omdat mensen niet begrijpen wat God is. Waarom toch?
Carlos in Bolivia

Carlos in Bolivia

Carlos is een indígena of afstammeling van de Indianen. Indígena's worden vaak behandeld als tweederangsburgers. Hij denkt na over de geschiedenis en over de nauwe relatie met Pachamama of Moeder Aarde.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia