Iemand zijn

Sommige mensen vinden dat ze niet meetellen.
Omdat ze niet lijken te passen
in een maatschappij die te veeleisend is.
In een wereld die te verwarrend overkomt.

Is dat aan hen zelf te wijten?
Niet echt of niet altijd.

De maatschappij zadelt hen op
met rolmodellen en referenties
die veelal de moeite niet waard zijn.

Iedereen kan iemand zijn.
Iemand in de ogen van de Vrede.

De Vrede hecht geen belang
aan rijkdom, status, positie of make-up.
De Vrede hecht wel belang
aan de manier waarop
je omgaat met menselijke waarden.
Ze hecht belang aan de manier
waarop je probeert bij te dragen
tot een betere en eerlijkere wereld.
Een wereld van vrede, liefde
en richtinggevende menselijkheid.

Iedereen kan iemand zijn.
Vrede is de referentie bij uitstek.
Iedereen kan iemand zijn.
Iemand bewonderd door de Vrede.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia