Naturonomie

De Natuur is onze belangrijkste en meest essentiële partner. Toch wordt ze zo vaak mishandeld en genegeerd!

Resultaat: veel problemen die vermeden hadden kunnen worden. Problemen die de hele Mensheid treffen en de hele planeet Aarde in gevaar brengen.

Er kan nog wat aan gedaan worden, maar dan moeten er meer inspanningen worden geleverd en de overmacht van het geld teruggedrongen worden.

Inleiding

De huidige economische systemen brengen de Natuur te veel schade toe. De Natuur lijdt er te veel onder en ze is haar capaciteit om zichzelf te herstellen aan het verliezen. De gezondheid van de Natuur beïnvloedt rechtstreeks en onrechtstreeks de gezondheid van de Mens en van alle andere levende wezens.

De huidige systemen zijn hoofdzakelijk gericht op het genereren van economische groei en van nieuwe economische rijkdom in de vorm van geld.

De overmatige aandacht voor geld en financiën heeft (de gezondheid van) de Natuur naar de achtergrond geduwd.

De inspanningen om de vervuiling, zoals door de uitstoot van CO2, te verminderen, zijn onvoldoende om te vermijden dat de Mens binnenkort het punt bereikt, waar ingrijpen nog nauwelijks effect heeft.

De economische systemen dienen drastisch te veranderen en de Natuur (en daarmee ook de gezondheid en de overleving van de Mens) dienen de eerste prioriteit te worden.

Danellandia stelt als systeem het summonisme voor. Het streeft naar het summum bonum of het opperste goed, dat bereikt kan worden door de menselijke waarden maximaal te respecteren.

Basis

Het respect voor de Natuur is een van de menselijke waarden die Danellandia promoot. Vrede wordt gezien als het respect voor menselijke waarden en het respect voor de Natuur is er een essentieel onderdeel van.

De Mens in het algemeen pleegt grotendeels roofbouw op de Natuur. Hij zou haar partner moeten zijn. Iedereen zou er baat bij hebben. De Natuur is een levende entiteit en de Mens maakt er deel van uit.

Alle economische activiteiten die schadelijk zijn voor de Natuur zouden zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd.

Projecten

Danellandia heeft verschillende projecten voorgesteld om de economie properder en natuurvriendelijker te maken.

Media
Alle media zouden via beelden, teksten en gedichten (zoals die van Danellandia) het respect voor de Natuur moeten promoten.

Onderwijs “denk Natuur”
Iedereen zou bewust gemaakt moeten worden van zijn relatie met de Natuur als partner. Het zou via het onderwijs kunnen, waar de kinderen (al op jonge leeftijd) geleerd wordt dat het belangrijk is om de Natuur te respecteren en goed te behandelen.

USE – United for the Survival of Earth
Alle regeringen zouden moeten bijdragen tot een fonds voor de ontwikkeling op wereldschaal van groene energie ten voordele van iedereen (meer op USE).

Oceans for all
Alle oceanen en de noord- en zuidpool zouden tot de eigendom van de Mensheid moeten worden verklaard. De exploratie ervan zou op een natuurvriendelijke manier moeten gebeuren en de hele Mensheid ten goede komen. De oceanen en de twee polen zijn te kostbaar om vervuild te worden (meer op Oceans for All).

Nature Alliance
Kunstmatige chemische stoffen, zoals pesticides, herbicides en andere, komen in de voedselketen terecht en hebben een negatieve impact op de gezondheid van de Mens, de dieren en de planten. Het gebruik ervan zou moeten worden afgebouwd en ze zouden vervangen moeten worden door natuurlijke en natuurvriendelijke stoffen (meer op Nature Alliance).

Natura Mater
Een nieuw label om aan te geven dat producten, productieprocessen en bedrijven de Natuur en de Mens respecteren (nieuw label).

Global Peace Charter
Een charter voor wereldvrede dat alle landen ertoe aanzet om hun economie, hun politiek beleid… en de manier waarop ze met de Natuur en de mensen omgaan, te herzien (meer op Global Peace Charter).

Etico – groene munt
Een nieuwe internationale munt – de Etico – zou gecreëerd worden om op wereldvlak groene activiteiten te financieren om de vervuiling op te ruimen en om vervuilende productieprocessen te vervangen door propere. De nieuwe munt zou niet afhangen van het traditionele banksysteem, dat te veel op loutere financiën is gericht. De Etico zou ook gebruikt worden voor de financiering van sociale programma’s, zoals ter bestrijding van de armoede. Sommige economische activiteiten zouden niet langer onderhevig zijn aan het klassieke financiële circuit.

Andere projecten
Danellandia stelt nog andere project waarin de Natuur en de Mens centraal staan.

 

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia