Verslag planeet Ombra

Planeet Ombra: verslag over missie naar de Aarde.

De Aarde is te verdeeld en te gewelddadig om er een partnerschap mee te beginnen.

Hopelijk komt daar een mentaliteitsverandering en wordt het beter.

Geachte mede-Ombranen,

We zijn blij dat we terug zijn van onze missie naar de Aarde. Deze planeet zag er veelbelovend uit, maar na een bezoek zijn we nogal teleurgesteld over de beschaving die we daar vonden – of beter gezegd het tekort aan beschaving.

De Aarde is mooi en zou inderdaad nog mooier kunnen zijn, maar alles bij elkaar genomen is het er te vijandig om direct contact te leggen of een partnerschap aan te gaan.

De natuurlijke omgeving lijkt veel op die van Ombra, maar de manier waarop de Natuur daar wordt behandeld is gewoonweg onvoorstelbaar. Ze wordt op een roofzuchtige manier behandeld. Aardbewoners beschadigen ze opzettelijk en investeren onvoldoende in het gezond houden of het weer gezond maken van de Natuur. Aardbewoners, of in ieder geval veel van haar leiders, lijken niet te begrijpen dat ze de Natuur aan het uitputten zijn en zo het voortbestaan van de Aarde en van de mensen zelf in gevaar brengen.

Veel menselijke activiteiten veroorzaken nog steeds enorme vervuiling en zijn dus schadelijk voor de gezondheid van de Natuur en van de bewoners van de Aarde zelf. Vele duizenden van hen sterven of worden ziek als gevolg van die vervuiling.

De Aarde is verdeeld in ongeveer 200 verschillende landen. Sommige van deze landen zijn verder gevorderd dan andere in termen van economische en technologische ontwikkeling. Sommige landen zijn extreem arm, waardoor miljoenen Aardbewoners sterven door gebrek aan voedsel en water of het gebrek aan elementaire medische zorgen.

Enorme verschillen

Waarom zulke enorme verschillen? In de loop van de geschiedenis van de Aarde hebben verschillende stammen, volkeren en landen om verschillende redenen tegen elkaar gevochten. De belangrijkste redenen zijn het bezit van land en van andere hulpbronnen, de strijd om macht, de uitbuiting van andere mensen, het vergaren van geld en prestige, religieuze superioriteit, etc. Dit heeft ertoe geleid dat ongelofelijke hoeveelheden geld en mensen verloren zijn gegaan en dat veel infrastructuur werd vernietigd. De vernietiging gaat nog steeds door en door, met nieuwe en meer destructieve wapens die voortdurend worden ontwikkeld, met als overheersende overtuiging dat geweld met geweld moet worden bestreden. Er wordt te weinig gedaan om de oorzaken van het geweld te bestrijden.

Kapitalisme

Het economische systeem op Aarde, het zogenaamde kapitalisme, maakt het mogelijk dergelijke verschillen in stand te houden en zelfs te versterken. Een beperkte groep Aardbewoners kan enorme rijkdom opbouwen, vaak door andere Aardbewoners flagrant of stiekem uit te buiten. Veel van de op Aarde verkochte producten worden gemaakt in landen met lage lonen en een beperkte wetgeving om de mensenrechten en het milieu te beschermen. Werknemers moeten vaak lange uren in erbarmelijke omstandigheden werken en krijgen zeer weinig betaald in vergelijking met de prijs die consumenten voor die producten moeten betalen.

Zelfs in de zogenaamde meer ontwikkelde landen zijn de verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak groot. Een vrijwel eindeloos en ingewikkeld systeem van wetten en regels die door een breed scala aan politieke partijen worden opgelegd – partijen die min of meer verbonden zijn met de verschillende bevolkingsgroepen – laat sommige groepen toe om een “voorkeursbehandeling” te krijgen ten opzichte van de rest van de bevolking.

Sommige Aardbewoners kunnen tot honderd of meer keer meer verdienen dan andere om redenen die wij, Ombranen, niet kunnen begrijpen. Sommige Aardbewoners kunnen zelfs hun – vaak onrechtmatig verworven – rijkdom verbergen in zogenaamde fiscale paradijzen en op die manier ontsnappen aan het betalen van belastingen in hun eigen land, hoewel ze daar gebruik maken van de infrastructuur en diensten (die de anderen dus betalen).

Zulke grote verschillen dragen bij aan spanningen, conflicten en oorlogen. Ze dragen ook bij aan de criminaliteit, die vrij hoog en vaak ongelooflijk wreed is.

Materialisme

Het onderwijssysteem op Aarde lijkt zich meer te richten op materiële waarden dan op menselijke waarden. Jongeren worden opgeleid om zich aan te passen aan het economische en financiële systeem dat de Aarde en haar bewoners verstikt. Kinderen wordt te weinig bijgebracht hoe ze een samenleving kunnen opbouwen waarin mensen samenwerken en waar ze met elkaar en de Natuur respectvol en eerlijk omgaan in plaats van met elkaar te concurreren op een manier die leidt tot zulke grote verschillen, conflicten en vernietiging.

Lager niveau

De Aarde is een prachtige plek en de meeste inwoners zijn vredelievend. Veel Aardbewoners geven wel om elkaar en de Natuur. Velen van hen willen graag dat het anders is. Maar het systeem dat de Aarde bestuurt – met zijn vele verschillende landen en uiteenlopende belangen – overschaduwt of vernietigt grotendeels de positieve elementen die er te vinden zijn.

Het toont duidelijk aan dat de beschaving op de planeet Aarde niet hetzelfde niveau heeft bereikt als de onze. Als de Aardbewoners elkaar blijven beconcurreren en bestrijden zoals ze nu doen, als ze de Natuur niet met respect behandelen en als niet alle bewoners van de Aarde met respect en zorg behandeld worden, zullen ze waarschijnlijk nooit het niveau van beschaving bereiken dat wij hebben.

We hopen dat de Aarde echt zal beginnen te leren van de vele – vaak extreem vreselijke – lessen uit het verleden en zal veranderen ten goede om een samenleving te creëren die gebaseerd is op samenwerking en niet op overheersing (om redenen die het leven van veel onschuldige mensen op Aarde onaanvaardbaar wreed en zelfs dodelijk maken).

Daarom communiceerden we niet direct met de Aardbewoners, omdat we van mening zijn dat ze niet over de juiste kwaliteiten beschikken om een partnerschap met hen aan te gaan. Ook zijn hun communicatiesystemen niet echt geavanceerd, omdat hun focus heel anders en meestal competitief is.

Hartelijk dank.

Ombra Earth Mission Team

(dit verslag is SciFi maar misschien toch mogelijk)

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia