Global Peace Charter

De klimaatsverandering is maar een van de problemen waar de Mensheid wereldwijd mee te kampen heeft.

Het hele economische en politieke systeem dient herzien en hervormd te worden.

De klemtoon ligt veel te veel op het geld en te weinig op andere waarden.

De klemtoon ligt ook te veel op het herstellen van de schade in plaats van op het voorkomen ervan.

De Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009 was in vele opzichten teleurstellend. Toch gaven de meeste landen blijk van de bereidwilligheid om internationaal samen te werken.

Het werd nogmaals duidelijk dat problemen als de vernietiging van de Natuur beslist op wereldwijd niveau moeten worden aangepakt. Ze hebben hun impact op iedereen op deze planeet.

Minder zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk op de conferentie was het bewustzijn dat de huidige politieke ideeën en de economische theorieën niet in staat zijn om een afdoende oplossing te bieden voor de klimaatsverandering of voor vele andere problemen van internationale omvang.

Er zijn teveel verschillen die een efficiënte oplossing in de weg staan.

Economisch denkpatroon

De klimaatsverandering is maar een deel van het probleem dat moet worden opgelost. De hele economische filosofie moet herzien worden. Er moet meer belang worden gehecht aan menselijkheid of menselijke waarden (met inbegrip van het respect voor de Natuur en voor de Mens) dan op louter financiële overwegingen.

Op de conferentie leek de meeste aandacht uit te gaan naar mogelijke oplossingen voor het herstellen van de schade en niet zozeer naar het voorkomen van de schade zelf.

Er moeten meer inspanningen en meer investeringen komen voor de ontwikkeling van productieprocessen die niet schadelijk of niet vervuilend zijn, alsook voor de vervanging van vervuilende brandstoffen door groene en hernieuwbare energie.

Schoon en meer zuurstof

Deze planeet moet grondig worden schoongemaakt en meer zuurstof krijgen.

In vorige brieven op deze site stelden we diverse projecten voor, zoals USE om op grote schaal en ten voordele van alle landen groene energie te ontwikkelen.

We hadden het ook over de promotie van menselijke waarden in alle sectoren van het leven en van de maatschappij, zoals in de politiek en in de economie (PAX HUMANITAS), in religies (PAX FIDES) en in het onderwijs en de media.

We promoten vrede als het respect van menselijke waarden. Universeel en over alle grenzen van land, ras, ideologie, status, religie en andere heen.

 

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia