Pachamama – Moeder Natuur altijd!

Pachamama betekent zoveel als Moeder Aarde.

In heel wat Latijns-Amerikaanse culturen is het respect voor haar bijzonder groot.

In andere culturen is dat door economische, politieke, sociale en religieuze invloeden niet meer zo.

Het is overduidelijk dat iedereen – ongeacht zijn cultuur – een fervente verdediger van de Natuur zou moeten zijn.

Na het versturen van de “Boodschap van Moeder Natuur” (in onze diverse werktalen) kregen we een verzoek om een emailadres te schrappen.

Jawel, een bekende natuurvereniging vroeg daarom.

Bericht uit Peru

Kort daarna kregen we het volgende bericht uit Peru:

Hoy trabajé en el aula con los estudiantes el “Mensaje de la Madre Naturaleza” sobre el cual reflexionamos mucho y los niños (as) solamente dijeron: “Hermoso”. Tuvimos un mes de clases integrados a todos los cursos el tema: “Cuidemos y conservemos el Medio Ambiente” donde hemos tratado los diversos temas que afectan a la Tierra, y concluimos en el uso de las 4 R: Reducir, Reciclar, Recuperar y Repensar.

Felicitaciones por la excelente reflexión.

Vertaling:

Vandaag besprak ik in de klas met de leerlingen jullie “Boodschap van Moeder Natuur”. We hebben er veel over nagedacht. En de meisjes en jongens konden alleen maar zeggen: “prachtig”. We hebben een hele maand lessen gewijd aan het thema: “laten we zorgen voor het behoud van het Milieu”, waarbij we de diverse thema’s die een impact hebben op de Aarde, behandeld hebben. We kwamen uit op de 4 R’en: Reduceren, Recycleren, Recupereren en Reconstrueren (of heroverwegen).

Proficiat met deze uitstekende beschouwingen.

Pachamama

Wie Peru en andere Latijns-Amerikaanse landen kent, weet dat veel mensen er nog heel dicht bij de Natuur staan. Ze noemen haar ondermeer Pachamama (Moeder Natuur). Het respect voor haar is er groot en dat vind je bij de meeste andere culturen niet meer of zelden terug.

Allerlei invloeden (sociaal, economisch, politiek en religieus) hebben daar een rol in gespeeld.

Maar alles op de keper beschouwd, verdient de Natuur het om door iedereen verdedigd en beschermd te worden.

Pachamama forever!

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia