Nature Posters

Posters with special emphasis on Nature and the relationship between Nature and Humanity. 

Nature is often not respected and even maltreated.

Allemaal samen

Allemaal samen

Met wederzijds respect en gezamenlijke inspanningen zullen we het coronavirus verslaan. En andere rampen te boven komen. Dank u wel!
Beste kuur

Beste kuur

De beste manier om mensen gezonder te maken: de Natuur gezonder maken. De Natuur is ons. Wij zijn de Natuur.
Bruggenbouwers

Bruggenbouwers

Gemeenschappelijke menselijke waarden zijn de beste fundamenten voor een stevige brug naar een duurzame, groene, gezonde toekomst. Egoïsme, lobbywerk, koppige partijpolitiek,hebzucht, (commerciële) uitbuiting… staan die waarden in de weg en hypothekeren de toekomst van iedereen.
De Natuur en jijzelf

De Natuur en jijzelf

Ze noemen me vaak Moeder Natuur, maar ze behandelen me als een buitenstaander of erger. Heb je ooit nagedacht over de schade die je jezelf toebrengt als je me pijn doet? Heb je wel eens nagedacht over de voordelen die je krijgt als je er alles aan doet om mijn gezondheid te herstellen?
Doodlopende straat

Doodlopende straat

Sommige landen scheppen graag op over het feit dat ze de grootste zijn. Maar wat is groot? Miljarden kunnen investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe diensten? Als je probeert groot te zijn zonder de Natuur als partner te respecteren, kom je in een doodlopende straat terecht.
Hoogste winst ooit

Hoogste winst ooit

Ondernemingen gaan vaak prat op de hoogste winst ooit. Maar werd die winst wel eerlijk verkregen? Werden de werknemers en klanten respectvol behandeld? Werden de leveranciers en de Natuur gerespecteerd? Werd de markt niet gemanipuleerd, de consumenten niet uitgebuit en was hun lobbying niet puur egoïstisch? Hoge winsten staan vaak tegenover een povere menselijkheid.
Leiders met toekomst

Leiders met toekomst

Als wereldwijd meer was geïnvesteerd in universele menselijke waarden in de maatschappij, de politiek, de economie, het onderwijs, de religies, de media… dan zou die wereld er heel anders uitgezien hebben. Dan was het een wereld van gerechtigheid en eerlijkheid, niet een wereld van brutale ongelijkheid, uitbuiting, commerciële en financiële misbruiken… Nobel zou dat ongetwijfeld geapprecieerd hebben.
Natuurlijk verbonden

Natuurlijk verbonden

Velen twijfelen aan het bestaan van God. Maar niemand kan de Natuur negeren. Velen hebben het contact met haar verloren. Meer dan ooit is het tijd om het contact te herstellen, haar partner te zijn en een gezonde toekomst voor iedereen uit te bouwen.
Nieuw soort leiders

Nieuw soort leiders

Het is duidelijk dat deze onstuimige wereld een nieuw soort leider nodig heeft. Niet het soort primitief geïnspireerde krijger die historische fouten maar blijft herhalen. Deze wereld kan prachtig worden door de krachten te bundelen over alle grenzen van landen, rassen, religies... En overal de Mens en de Natuur te respecteren. We hebben kosmisch intelligente leiders nodig die de innerlijke kracht kunnen voelen om mensen te verenigen voor het algemeen belang.
Pandemische waanzin

Pandemische waanzin

De verloedering van de Natuur heeft sommigen enorme fortuinen opgeleverd - en nog. Nu draagt iedereen en inclusief zij die deze fortuinen vergaarden, daar de gevolgen van. Rijk worden door de Natuur te (helpen) vernietigen en medemensen tekort te doen, is nu heel duidelijk catastrofale waanzin. Het hele systeem van hebben en niet-hebben is niet houdbaar want schadelijk voor de mensen en voor de Natuur.
Roep van de Natuur

Roep van de Natuur

Of je nu rijk of arm bent, zwart of blank, jong of oud... Zonder mijn energie, mijn lucht, mijn bodem en mijn water heb je niets. Dus, bundel je krachten wie of wat en waar je ook bent. Help me om de beste omgeving te zijn, die je je kunt wensen. De Natuur.
Trein van de waanzin

Trein van de waanzin

We zitten allemaal op een trein op weg naar een ravijn. We dreigen er allemaal in te vallen als de economie roofbouw blijft plegen op de Natuur en op de mensen. Ook zij die eerste klas reizen, zullen erin vallen. Tijd om het beleid te veranderen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia