NOT FOUND

Site still under construction.

This page cannot be found. 
It may have been changed or deleted. The site is being redone.

We apologize for the inconvenience.

 

SPANISH

La página no se puede encuentrar.
Puede haber sido cambiada o borrada. El sitio está reformándose.

Perdónanos las posibles molestias por favor.

FRANÇAIS

La page ne peut pas être rencontrée.
Elle peut avoir été changée ou rayée. Le site est en réforme.

Nous nous excusons pour l’éventuelle gêne causée.

PORTUGUÊS

Essa página não se pode encontrar.
Pode ter sido mudada ou riscada. O site está-se reformando.

 Pedimos desculpas pela eventual inconveniência.

NEDERLANDS

De pagina bestaat niet.
Ze werd wellicht gewijzigd of gewist. De site wordt nu herwerkt.

We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia