De Nederlandse site is in volle voorbereiding. Bedankt voor uw geduld.

Abuse

Abuse

The lack of respect for other people is the main reason behind abuse. The abuser generally has a low HVE or human values equivalent. Often as a result of his education and upbringing, as well as of character traits.
Abusers

Abusers

Abuse is violence and any violence makes life miserable, also the life of those committing it. It consumes energy that could otherwise be spent on making life more agreeable and productive.
Achterpoorten

Achterpoorten

Waarom kunnen internationaal niet alle belastingparadijzen worden verboden en andere fiscale achterpoorten worden toegedaan, zodat de belastingen eerlijker worden en de hardwerkende meerderheid niet langer moet opdraaien voor de oneerlijkheid van een kleine klasse?
Ahmed in Irak

Ahmed in Irak

Ahmed groeide op in een land in oorlog. Een oorlog die nooit lijkt te eindigen.  Hij vraagt zich af waarom er oorlog is. Is het om religieuze, politieke of economische redenen? Hij wil graag leven in een land waar religie synoniem is met vrede, politiek met menselijkheid en economie met solidariteit.
Aim and purpose

Aim and purpose

The symbol of Mahaivi or the symbol of Life. It is full of love, peace and humanity in harmony with Nature. Just imagine all the people in the world having a life like that.
Ali in Irak

Ali in Irak

Ali wil graag op straat spelen zoals de meeste kinderen in andere landen. Hij vraagt zich af waarom de oorlog altijd maar doorgaat.  Is het vanwege religie? Is het omdat mensen niet begrijpen wat God is. Waarom toch?
Allemaal mensen

Allemaal mensen

We zijn allemaal mensen en een deel van de Mensheid. Waarom bundelen politieke partijen hun krachten niet om ervoor te zorgen dat alle mensen eerlijk worden behandeld? Waarom laten ze fiscale concurrentie toe tussen de landen? Waarom zijn er nog fiscale paradijzen en andere manieren die het ontduiken van belastingen en dus onrecht stimuleren? Veel mensen zijn de politiek beu, omdat ze zich verwaarloosd en misbruikt voelen. Er is dringend nood aan eerlijkheid en transparantie!
Allemaal samen

Allemaal samen

Met wederzijds respect en gezamenlijke inspanningen zullen we het coronavirus verslaan. En andere rampen te boven komen. Dank u wel!
Als een vader

Als een vader

Ik zou als een vader willen zijn. Een vader voor iedereen. Ik zou luisteren naar wat hen ongerust maakt. Ik zou luisteren naar wat hen angstig maakt. Ik zou gelukkig zijn als zij gelukkig zijn. Ik zou hen troosten als ze triestig zijn. Veel mensen voelen zich ongelukkig. Veel mensen voelen zich onzeker. Ze weten niet wat ze van het leven moeten verwachten. Ze verwachten vaak te veel of dingen die niet echt van belang zijn.
Beloved world

Beloved world

All over the world people are fighting and killing each other for political, economic and religious reasons. Why destroy lives? Why destroy Nature? Why destroy oneself? To defend an imperfect system? To gain more power or money? Or to gain more happiness?
Bestaansreden

Bestaansreden

Doorheen de geschiedenis is verandering een sleutelwoord geweest in de politiek. Het leidde vaak tot conflicten, oorlogen en ander geweld. Waarom kunnen partijen niet inzien dat alleen vrede als de uitdrukking van universele menselijke waarden naar een eerlijkere wereld leidt? Verdeeldheid en conflict mogen geen bestaansreden zijn voor welke partij dan ook.
Beste kuur

Beste kuur

De beste manier om mensen gezonder te maken: de Natuur gezonder maken. De Natuur is ons. Wij zijn de Natuur.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia