Section: Diamonds

Als een vader

Als een vader

Ik zou als een vader willen zijn. Een vader voor iedereen. Ik zou luisteren naar wat hen ongerust maakt. Ik zou luisteren naar wat hen angstig maakt. Ik zou gelukkig zijn als zij gelukkig zijn. Ik zou hen troosten als ze triestig zijn. Veel mensen voelen zich ongelukkig. Veel mensen voelen zich onzeker. Ze weten niet wat ze van het leven moeten verwachten. Ze verwachten vaak te veel of dingen die niet echt van belang zijn.
Blind en toch kan ik zien

Blind en toch kan ik zien

Het maakt mij niet uit... welke kleur je huid of haar heeft. Het mag om het even welke kleur zijn. Het kan me gewoon niet schelen. Ik ben blind. Wat voor mij belangrijk is, is de warmte van je hart. Dat voel ik meer dan wat dan ook. Hoe jij er van buiten uitziet, is van geen belang. Ik zal je niet beoordelen op je uiterlijk.
De beuk

De beuk

Ik ben een van de oudste bomen in een grote tuin. Bomen kunnen niet spreken? Toch wel, maar de mens verstaat onze taal van geluiden en geuren niet meer. Ik sta hier al vele tientallen jaren. Ik heb vele generaties kinderen gezien, die hier op en in mij kwamen spelen. Ik hou van hun spel en van hun geluk. Ik was een boom waar iedereen van hield. Brede takken en dikke donkerrode bladeren. Ik zorgde voor schaduw in de zomer. Ik zorgde voor bescherming tegen de wind.
Democratie

Democratie

Democratie betekent de macht van het volk. Vele politici noemen zich democratisch. Maar zijn ze dat echt en kunnen ze dat echt zijn? Deze wereld wordt grotendeels bestuurd door de economie en door financiën. Alles en iedereen wordt gewaardeerd in termen van geld of financiële waarden. De macht van het geld is zo overweldigend dat het helemaal niet democratisch is. De economie is verre van democratisch, want niet iedereen wordt fair behandeld.
DIAMONDS: OVERZICHT

DIAMONDS: OVERZICHT

Korte gedichten over vrijwel elk aspect van het leven en de samenleving. Hopelijk zullen ze mensen inspireren om na te denken over hun manier van leven en over hoe de samenleving is georganiseerd.
Geld

Geld

Geld doet de wereld draaien. De wereld heeft al eindeloos gedraaid. Maar het geld kan niet alle problemen oplossen. Geld wordt niet altijd wijselijk besteed. De kloof tussen arm en rijk is nog enorm. Geld maakt niet altijd gelukkig. Geld kan een ziekelijke obsessie zijn. Geld kan een verblindende verslaving zijn.
Gevangen in een systeem

Gevangen in een systeem

Ik zit hier in een land in oorlog. Een oorlog die ik helemaal niet wil. Ik wil niet sterven. Mijn vijand wil ook niet sterven. Waarom zijn we vijanden? Is het onze keuze? Of is het de keuze van anderen? Waarom voelen we haat? Ik wil geen haat voelen. Mijn vijand wil dat wellicht ook niet. Als we ergens anders waren geboren, waren we misschien vrienden geweest.
Gevoelens

Gevoelens

Feelings are part of the language of our heart. They communicate the state of the heart. Feelings can be good and can be bad. Good feelings should be expressed more freely. Suppressing feelings often leads to frustration and even to bad health and violence. Bad feelings should be controlled more. Children should be taught how to control them.
Haat

Haat

Haat is een last die op je hart drukt. Haat belet dat positieve energie vrijkomt. Positieve energie geeft je het gevoel volop te leven. Haat is als een dam op je rivier. Je rivier van het leven en van de liefde. Je rivier kan daardoor niet vrij stromen. Vrij naar de weidse oceaan van de vrede. Haat is als een ziekte. Hij tast je hele lichaam aan. Hij tast je verstand aan. Hij tast ook iedereen om je heen aan.
Het Beloofde Land

Het Beloofde Land

Veel mensen hopen ooit het mythische Beloofde Land te vinden. We gingen ook op zoek. We reisden de wereld af maar vonden het niet. Toch niet in werkelijkheid. Maar we vonden het in onze gedachten. Vrede en menselijke waarden kunnen de Mensheid naar het Beloofde Land brengen. Als de Mensheid niet verandert, dan zal het Land voor altijd een mythe zijn.
Iemand zijn

Iemand zijn

Sommige mensen vinden dat ze niet meetellen. Omdat ze niet lijken te passen in een maatschappij die te veeleisend is. In een wereld die te verwarrend overkomt. Is dat aan hen zelf te wijten? Niet echt of niet altijd. De maatschappij zadelt hen op met rolmodellen en referenties die veelal de moeite niet waard zijn.
Links en rechts

Links en rechts

Links en rechts waren een deel van hetzelfde lichaam. Ze groeiden samen op en ze deelden alles. Ze respecteerden elkaar en het leven was makkelijk. Tot op een dag toen links besloot anders te gaan zijn. Hij wilde meer hebben dan rechts. Hij wilde alle aandacht voor zich alleen. Hij wilde rijk zijn en machtig. Rechts protesteerde maar ondernam niets.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia