Oproep tot solidariteit vanwege de Maan

Men investeert miljarden in infrastructuur en apparatuur die een paar – bevoorrechte – aardbewoners ten goede kunnen komen, terwijl men (te) weinig doet aan de ellende en armoede die zoveel miljoenen mensen over de hele wereld moeten ondergaan. Dat is zeker niet de manier waarop de Mensheid de Aarde en haar bewoners kan redden.

Zelfs de Maan heeft hierover en over de mishandeling van de Natuur een paar bedenkingen en suggesties.

De Maan aan het woord

Ik heb net het nieuws vernomen dat ruimtevaarders hier apparatuur zullen installeren om aardbewoners in staat te stellen hun mobiele telefoon te gebruiken als ze mij bezoeken.

Ik kan niet begrijpen dat dit soort dure investeringen alleen worden gedaan om een zeer beperkt aantal mensen te bedienen, terwijl in veel landen op de wereld zoveel aardbewoners niet genoeg voedsel of water hebben. Of terwijl zelfs zoveel mensen in rijke landen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen.

Ik heb het gevoel dat deze investeringen slechts het zichtbare deel zijn van een heel gamma dat gericht is op het beheersen van dit deel van de Ruimte en verder. En dit om andere redenen dan pure communicatie. Laat ik u nu al zeggen dat het mijn eigen communicatiesysteem verstoort.

De planeet Aarde is zo beschadigd geraakt door conflicten, oorlogen en vervuiling – allemaal door hebzucht en egoïsme, dat het een noodzaak wordt om elders naar soortgelijke leefbare planeten te zoeken.

Het heeft echter geen zin om er te zoeken, want de Aarde is uniek. En ik kan het zien.

Dus, de enige mogelijke manier om de Mensheid te redden is om onze kleine blauwe planeet Aarde te redden.

Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als de Aarde verder beschadigd wordt, zullen jullie allemaal getroffen worden.

Natuurlijk, jullie moeten de dingen vanop zekere afstand bekijken om echt te begrijpen dat het vijf voor twaalf is. Ik kan niet begrijpen waarom zoveel geld en andere middelen nog steeds worden besteed aan destructieve activiteiten zoals oorlog of aan het opzetten van dingen zoals verdedigingssystemen per satelliet.

Jullie hebben de Aarde vervuild en gaan nu de Ruimte vervuilen. Alsof het nog niet genoeg is geweest.

Als je het leven op Aarde wil redden, zul je de Natuur moeten beschermen alsof het je eigen leven is. Gebruik het geld dat in oorlogen geïnvesteerd wordt en besteed het voor natuurbescherming en maatschappelijk welzijn. Stop het gebruik van fossiele brandstoffen en gebruik de groene energie die de Aarde je geeft. Geef alle aardbewoners een fatsoenlijk leven. Verban de armoede voorgoed naar de geschiedenisboeken.

Koester Moeder Aarde, bescherm haar en stop de hebzucht en het egoïsme. Er is genoeg voor iedereen. Deel het gewoon eerlijk en maak een einde aan de drang om altijd maar te domineren en te manipuleren.

Ik wil Moeder Aarde weer zien stralen in haar blauwe pracht. Het is aan de Mensheid om dat te doen gebeuren. Er is echter niet veel tijd meer.

Tot slot zou ik willen voorstellen dat jullie allemaal in de spiegel kijken die ik ben, om te zien dat de Mensheid geen mooi plaatje is. Doe alles wat je kunt om dat te veranderen. Sla de handen in elkaar om de toekomst voor iedereen beter te maken.

Breek alsjeblieft muren af gebaseerd op vooroordelen en valse gevoelens van superioriteit en gebruik het materiaal en je intelligentie om een vreedzame en gezonde toekomst op te bouwen. Iedereen heeft daar baat bij.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2021

Danellandia